Hopp til innholdet
Gode råd om pensjonssparing for deg som er godt voksen.
Pensjon

Slik bør du spare til pensjon når du er godt voksen

Når du nærmer deg pensjonsalderen, er det viktig å ha en klar plan for pensjonssparingen din. Selv om du starter sent, kan du fortsatt sikre en komfortabel pensjonisttilværelse. Her er noen konkrete råd for deg som er mellom 51 og 60 år.

Gjennomgå pensjonssparingen din

Ta en gjennomgang av pensjonssparingen og juster om nødvendig. Vurder om du kan spare mer for å kompensere for tidligere år med mindre sparing.

Øk pensjonssparingen

Hvis du har mulighet, øk pensjonssparingen. Dette kan ha en positiv innvirkning på den totale pensjonssparingen din.

Reduser gjeld

Betal ned dyr gjeld og boliglån. Ved å redusere gjeldsbyrden frigjør du mer penger til sparing og minimerer de faste utgiftene dine når du går av med pensjon.

Arbeidsgivers pensjonsordning

Bli kjent med arbeidsgivers pensjonsordning og benytt deg av eventuelle fordeler. Dette kan gi deg ekstra økonomisk trygghet.

Juster risikoen

Jo eldre man blir, jo mindre risiko bør man ta med sparingen. Juster ned risikoen for å beskytte sparingen din mot markedssvingninger.

Rådgivning

Book et møte og få personlig rådgivning og gode råd om sparing. Vi hjelper deg med å lage en konkret spareplan og ser på muligheter for hvordan du kan forvalte sparepengene dine på best måte fremover.

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.