Hopp til innholdet

Kryptovaluta

Handel med krypto-/virtuell valuta er i utgangspunktet lovlig, men det er lite regulert og det er stor usikkerhet blant norske finansinstitusjoner knyttet til hvordan det skal håndteres.

Grunnet den store risikoen for at handel med kryptovaluta kan være knyttet til kriminell aktivitet som hvitvasking og terrorfinansiering, har myndighetene advart mot investering i kryptovaluta.

På bakgrunn av overnevnte risiko og usikkerhet har Bjugn Sparebank etablert retningslinjer for hvordan våre kunder kan føre handel med krypto/virtuell valuta gjennom konto i banken. Dette da Bjugn Sparebank er rapporteringspliktig og underlagt strenge krav til å kjenne våre under samt midlers opprinnelse, som ledd i arbeidet mot økonomisk kriminalitet.

Det er fortsatt fult mulig å handle med kryptovaluta så fremst det gjøres innenfor bankens satte rammer.
For å se til at Bjugn Sparebank til enhver tid kan gjennomføre tilstrekkelige kundetiltak i forhold til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven), vil du under finne bankens retningslinjer for handel med kryptovaluta:

  • Dersom en kunde skal investere i kryptovaluta, skal transaksjonene til eller fra konto i Bjugn Sparebank utelukkende gå gjennom en kryptoforhandler/børs med konsesjon i Norge. Konsesjon i Norge innebærer blant annet at foretaket er rapporteringspliktig til norsk regulatorisk myndighet (Finanstilsynet), og er blant annet med på å sikre bedre etterlevelse av aktuelt regelverk. Kvaliteten på etterlevelse av norsk regelverk er i stor grad varierende blant utenlandske foretak.
  • Fullstendig oversikt over foretak med konsesjon i Norge kan til enhver tid finnes i Finanstilsynets virksomhetsregister (lenke til dette finner du i meny til høyre)
    Velg konsesjonstype «Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta».
  • Ved handel i kryptovaluta skal en kunde kunne dokumentere fullstendig handelshistorikk ved henvendelse fra bank. Dette innebærer altså alle transaksjoner fra investering, trading i krypto, til et eventuelt uttak tilbake i norske kroner.
    Handelshistorikk skal kunne leveres i enten excel-, xml- eller pdf-format.

Ved uttak av kryptovaluta skal en kunde kunne dokumentere at formuen er skatteinnberettet i alle årene man har hatt kryptoaktiva. Dette skal gjøres i form av skattemeldinger for alle årene fra og med første investering til og med foregående sist tilgjengelige skattemelding.
All dokumentasjon må godkjennes av banken. Det vil måtte påberegnes behandlingstid.

Ved manglende overholdelse av disse reglene, kan kunden risikere at midlene blir frosset til tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt og godkjent. Det kan i noen tilfeller bli aktuelt å returnere midlene.