Hopp til innholdet
Blid dame som kjører bil med to mannlige passasjerer

Bilforsikring
  • 60 % startbonus
  • Kun 10 % bonustap ved skade
  • Veihjelp når du trenger det

Hva dekker bilforsikringen?

Med bilforsikringen vår får du tryggheten du trenger, uansett hvilke behov du har. Sikre passasjerene dine, deg selv og bilen din mot ulykker, skader og uhell som kan skje i trafikken.

Vi tilbyr fire ulike dekninger. Hvilken forsikring du bør velge avhenger av hvor gammel bilen er, hvor langt du skal kjøre og hva du vil ha dekket. Hvis du vil ha mest mulig trygghet, velger du vår beste bilforsikring, Bil Pluss.

Visste du at?

Du må minimum ha ansvarsforsikring for å kunne kjøre lovlig på norske veier.

Spørsmål og svar om bilforsikring

For å kjøre lovlig på norske veier må bilen minimum ha ansvarsforsikring. Den dekker skade på personer uten beløpsgrense. I tillegg dekker den skader på andres kjøretøy, eiendom og eiendeler.
Det er flere ting som påvirker prisen på bilforsikringen. For eksempel hvilken bil du har og hvor mye den er verdt, hvor mye du kjører, alderen til føreren og stedet bilen er registrert. Kjører du skadefritt og har god kjørehistorikk kan dette gi lavere pris på bilforsikringen.
Ansvarsforsikring dekker et ubegrenset beløp for skader du gjør på andre personer og inntil 100 millioner for skader du gjør på andres kjøretøy, eiendom og ting.
Kasko er en bilforsikring som dekker skade på egen bil som følge av sammenstøt, utforkjøring, velt, hærverk eller annen tilfeldig ytre påvirkning. 
Egenandel er det beløpet du selv må betale ved en eventuell skade. Du velger selv hvilken egenandel du vil ha når du kjøper bilforsikring. Høyere egenandel gir billigere forsikring.

Les mer