Hopp til innholdet

Klagehåndtering

Vi har som mål å ha fornøyde kunder. Likevel kan det innimellom oppstå forhold som gjør at våre bankkunder ikke er fullt ut tilfreds. Dersom det er tilfelle, ønsker vi å høre fra deg

Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon finner du på nettsidene.

Du kan også ta kontakt med din kundeansvarlige i banken. Dersom du etter dialog med oss eller kundeansvarlig velger å rette en formell klage, skal denne framsettes skriftlig på bankens klageskjema. Skjemaet kan lastes ned til høyre, eller du kan få det tilsendt per post og e-post.

Skjemaet returneres til banken pr. post eller personlig i banken med nødvendige opplysninger om eventuelle vedlegg for å dokumentere klagen.

Vi sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt, samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes. Dokumentasjon vedrørende klagen oppbevares i fem år etter at klagebehandlingen er avsluttet.

Dersom klagen gjelder forsikring, kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere, vil den som klager bli henvist til produktselskapet. Kontaktinformasjon til Eika finner du til høyre.

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda.