Hopp til innholdet

Eika Alpha

Fondet er et kombinasjonsfond av aksjer og rentepapir som investerer hovedsakelig i nordiske selskaper, og passer for deg som har et langsiktig perspektiv på sparingen din.

Månedsrapport for Eika Alpha

Eika Alpha hadde i juni måned en absolutt avkastning på 1,45 %. Resultatet er 2,71 % bedre enn referanseindeksen – OSEBX – som på sin side endte ned 1,26 %. Eika Alpha er med det opp hele 21,36 % hittil i år, hvilket er 12,50 % bedre enn OSEBX.

Makro

Oljeprisen steg med om lag 5 USD per fat i juni. Opec forlenget sine produksjonskutt i starten av måneden, men de landene som hadde foretatt frivillige tilleggskutt vil starte å reversere disse fra fjerde kvartal i år. Dette vil skje gradvis og gjennomføres fullt i løpet av 2025 hvis markedsforholdene tillater det. Det vil si at etterspørselen er sterk nok. Den spente situasjonen i Midtøsten er ikke avklart, men er langt roligere nå enn tidligere i år. Europeiske gasspriser har utviklet seg ganske stabilt i en periode som er sesongmessig svak.
Lange amerikanske renter falt noe tilbake i juni drevet av svakere makro tall. Endringene har imidlertid vært relativt små og ikke hatt noen stor påvirkning på aksjemarkedene. Det prises nå inn i underkant av 2 rentekutt fra FED i 2024. ECB kuttet rentene med 0,25 % som ventet i juni. 
Markedet fokuserer nå mer på resultatsesongen som starter i begynnelsen av juli. Det viktigste her er kommentarene om hvordan selskapene ser utviklingen i andre halvår og hvor vi står i den økonomiske sykelen. 

Aksjebevegelser

Schibsted fortsatte den sterke kursutviklingen fra mai måned. Etter å ha betalt ut 18 milliarder til aksjonærene kommer de utenlandske aktørene tilbake igjen som har skapt kjøpepress på aksjen gjennom måneden. Videre har selskapet begynt å eksekvere på lovnadene om kostnadskutt i form av oppsigelser. Inntrykket er at selskapet er fast bestemt på å fortsette de aktive kuttene i kostnadsbasen hvilket sendte aksjen opp 5,71 % i juni måned.

Nordic Semiconductor hadde en sterk kursutvikling i juni. Etter 2 år med lagerkorreksjoner hos kundene deres, er det mye som tyder på at varelagrene har begynt å stabilisere seg på et normalt nivå. Etter noen år med lite innovasjon forventes det nye, store produktlanseringer i årene som kommer. I tillegg forventes det et økt konsum grunnet reallønnsvekst de neste årene. Samtlige piler peker dermed i riktig retning og aksjen endte opp 6,5 % i juni måned.

Hitech Vision gjennomførte siste nedsalg i Vår Energi i juni. Det vil si at de er helt ute av selskapet og at overhenget (salgspresset) er borte. Med en vekstprofil som er best i klassen og en forventet økning i kapitaldistribusjon, er det naturlig at aksjen prises nærmere Equinor. Aksjen falt nesten 9 % før nedsalget kom, deretter steg den over 11 % fra bunnen. Etter store svingninger endte aksjen opp 3,12.

Kongsberg Gruppen gikk mye inn i juni måned da markedet forventet at de skulle legge frem en konkret plan for driften fremover. Resultatet ble en fremtidsrettet plan med målsetninger for 2033. Til tross for ambisiøse mål som vil gi gode aksjonærverdier over tid, syntes markedet at planen ble for langstrakt og svarte med å sende aksjen ned 3,49 %.

Autostore hadde nok en måned med negativ kursutvikling. Selskapet selger automatiserte varelager-løsninger til små og store bedrifter, og har kunder som Kid og XXL. Markedet er foreløpig veldig uenige om når kundene kommer tilbake for fullt. Noen tror at kundene skal komme før sykelen starter slik at selskapene kan ta unna den forventede etterspørselsveksten i markedet, mens noen mener kundene venter med å bestille nye systemer til de har sett den reelle etterspørselen utspille seg i markedet. Usikkerheten rundt kortsiktige fremtidsutsikter sendte aksjen ned hele 15,14 % i juni.

Vinnere og tapere i fondet:

Vinnere

 • Paratus Energy Services LTD     +11,61 %
 • Crayon group Holding AD         +11,06 % 
 • Novo Nordisk A/S           +7,03 % 

Tapere

 • Autostore Holding AS -15,14 %
 • Norwegian Air Shuttle ASA -10,51 %
 • Frontline Ltd. -5,07 %

Bidragsytere Eika Alpha:

Top Contributors Return

 • VAR Energi ASA 3,12
 • Nordic Semiconductor 6,05
 • PARATUS ENERGY SERVICES LTD 11,61
 • Novo Nordisk A/S 7,03
 • Crayon Group Holding AS 11,06

Bottom Contributors Return

 • Entra ASA -3,00
 • Frontline Ltd. -5,07
 • Kongsberg Gruppen -3,49
 • Norwegian Air Shuttle ASA -10,51
 • Autostore Holding AS -15,14
 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.