Hopp til innholdet

Samfunnsengasjement

I over 130 år har Bjugn Sparebank vært opptatt av av å støtte og utvikle vårt lokalsamfunn. Nye tider gir oss nye impulser og vi er nå enda mer bevisst på vår rolle som en positiv kilde til fokuset på utvikling og det å bidra til lag og foreninger som bidrar til lokalsamfunnet nå og i fremtiden.

Våre søknadsprosesser

I Bjugn Sparebank har vi en årlig gavetildeling og 4 perioder der det kan søkes om sponsorstøtte. 

Felles formål

  • Utdelingen av sponsormidler og gavetildelingen har til hensikt å disponere midlene slik at de kommer flest mulig til gode i bankens nærområde. Midlene skal bidra til å skape verdier og sette grupper og organisasjoner i bedre stand til å gjennomføre tiltak som kommer flest mulig til gode.
  • Eksempler på dette er: kultur, idrett, ideelle organisasjoner og samfunn.
  • Midlene skal gå til et spesifikt prosjekt, ikke bare daglig drift.
  • Lag og foreninger med barn og unge vil prioriteres.

Hvem kan søke?

  • Alle lag, foreninger, grupper og ideelle organisasjoner.

Kriterier for å søke:

  • Laget eller foreningen skal ha tilhold i Ørland kommune
  • Større andel med barn og unge som medlemmer. / Lag eller foreninger med større andel barn og unge som medlemmer vil bli prioritert.

Tildeling av sponsormidler
  • Det kan søkes hele året
  • Vil bli behandlet kvartalsvis
  • Tidsfrister ses under i tabell

Tidsfrister og behandling av søknader

Periode Tidsrom Behandles innen
1. kvartal Januar til 31. Mars Første halvdel av april
2. kvartal April til 30. juni Første halvdel av juli
3. kvartal Juli til 30. september Første halvdel av oktober
4. kvartal Oktober til 30. november Første halvdel av desember
Vi er åpne for å motta søknader via skjema hele året, men behandling vil ikke forekomme før søknadsperioden er over

Gavetildeling

Hvert år deler Bjugn Sparebank ut midler fra bankens gavefond som skal bidra til å styrke lag og foreninger i bankens nærområde. Gavetildelingen starter i januar og svar må være levert innen 1. mars. Dette blir også annonsert