Hopp til innholdet
Økonomisk utenforskap
Øknomisk utenforskap
Nyhet

Øknomisk utenforskap

Invitasjon til alle idrettslag i Ørland kommune

Bjugn Sparebank inviterer til workshop der temaet er økonomisk utenforskap og målet er å forhindre at kommunens barn og unge faller ut av idrett på grunn av familiens økonomi

Vi har engasjert Norges Studentidrettsforbund som har utarbeidet kursmateriell som gir oss verktøy for å motarbeide økonomisk utenforskap. Vi orienterer også om Bjugn Sparebanks nyopprettede fond for økonomisk utenforskap og hva som forventes av laget for å ha mulighet til å søke støtte derfra.

Vi ønsker at det kommer flere representanter (2-3 stk.) fra hver klubb, både for å få belyst temaet fra flere vinkler og for å få forankret denne kunnskapen i klubbene.

Det er ingen påmeldingsavgift og vi regner med at workshopen vil ta ca. 3 timer.

Viktig info

  • Adr: Bjugn Sparebanks lokaler
  • Tid: onsdag 28. august
  • Påmeldingsfrist: onsdag 14. august
  • Tid: fra 17:00
  • Bevertning: det serveres pizza