Hopp til innholdet

Reiseforsikring Bedrift
  • Gjelder i hele verden, både på korte dagsreiser og på lengre reiser inntil 77 dager
  • Utvid forsikringen til å dekke ferie- og fritidsreiser for dine medarbeidere med familie
  • Arbeidsgivers eiendeler er medforsikret for inntil 50 000 kroner

Hva dekker reiseforsikringen? 

Reiseforsikring for bedrift dekker alle typer tjenestereiser, også til og fra jobb. Forsikringen gjelder fra du går hjemmefra til du er tilbake igjen hjemme. 

Visste du at?

Reiseforsikring for hele familien gjelder også for ektefelle/samboer og for barn under 21 år. 

Dette dekker forsikringen

Reisegods
Arbeidsgivers effekter
Reisesyke og hjemtransport
Reiseansvar
Reiseavbrudd
Rettshjelp
Forsinkelse
Avbestilling*
Evakuering
Ferie/fritidsreiser Valgfri
Reise Pluss Valgfri
Ulykke Valgfri
Avløser eller hjemtransport Valgfri
*Forsikringen må være i kraft før reisen/depositum betales.
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!
Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår(PDF).

Spørsmål og svar om reiseforsikring

Har du reiseforsikring dekker det skader, sykdom, ulykker, tyveri og andre problemer som kan oppstå på reisen din. Reiseforsikringen dekker også avbestilling. Hvis du kjøper Reise Pluss er erstatningen uten sumbegrensning.
Forsikringen kan sies opp med en måneds varsel ved selskapsbytte eller ved hovedforfall. Dersom du har en avtale med kollektiv reiseforsikring kan forsikringen annulleres omgående. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.
Reiseforsikringen varer ett år om gangen og fornyes automatisk. Forsikringen er begrenset til å gjelde for reiser som varer i inntil 77 dager sammenhengende. Skal du på en reise som varer lengre enn dette, ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg.

Snakk med en av rådgiverne våre om reiseforsikring bedrift

Bjugn Sparebank forsikringsansvarlig

Wenche Olden Gilde

rådgiver/forsikringsansvarlig næring