Hopp til innholdet
En bonde i blå arbeidsdress sitter i en fjøs og mater husdyr mens han holder en bøtte. Flere kuer strekker hodene gjennom spaltene i gjerdet for å nå fôret. Atmosfæren er rolig og bonden ser ut til å være fokusert på å ta vare på dyrene.

Husdyrforsikring
 • Dekker avbruddstap etter sykdom
 • Erstatter de økonomiske tapene ved sykdom, ulykke eller død som gjør at produksjonen din reduseres
 • Gjelder også om myndigheter pålegger restriksjoner eller nedslakting

Hva dekker husdyrforsikringen?

Husdyrforsikring sikrer økonomien for deg som har husdyr på gården. Om du har kyr, sauer, griser, geiter eller hjort hjelper vi deg gjerne med å forsikre de dyrebare husdyrene dine.

Dette dekker forsikringen

Ulykke
Avbrudd - 24 mnd
Naturskade
Sykdom Valgfri
Infertilitet i okse Valgfri
Utvidet avbrudd - 36 mnd Valgfri

Snakk med en av rådgiverne våre om husdyrforsikring

Bjugn Sparebank forsikringsansvarlig

Wenche Olden Gilde

rådgiver/forsikringsansvarlig næring

Spørsmål og svar om Husdyrforsikring

Med Husdyrforsikringen vår er du beskyttet mot økonomiske tap ved ulykker, sykdommer og naturskader som rammer dyrene dine. Forsikringen dekker også driftsavbrudd, slik at du kan føle deg trygg i hverdagen.

Du kan forsikre:

 • Melkeku
 • Ammeku
 • Slaktedyr/ungdyr
 • Sau
 • Slaktegris
 • Avlspurke
 • Geit
 • Hjort - dekker kun ulykke