Gjennom valgdagene gis kundene medinnflytelse på driften i banken

Det skal velges 3 medlemmer for 4 år og 4 varamedlemmer for 1 år.

Liste over nåværende medlemmer, der det fremgår hvem som er på valg, er lagt ut i bankens lokaler. Valgkomiteen har satt opp en valgliste med minst dobbelt så mange kandidater som skal velges, denne kan du også finne i bankens lokaler.

Hvis du ønsker å fremme forslag til kandidater send e-post til bra@bjugn-sparebank.no innen 31. Januar

Bare myndig person kan, som personlig kunde eller som representant for en annen kunde, stemme ved valget.

Kunder har adgang til å stemme ved postforsendelse. For de som ønsker å benytte denne muligheten, kan valgliste og annet valgmateriale fås fra banken. Stemmesedler må postlegges senest første valgdag og må være banken i hende senest 1 dag etter siste valgdag.

Bjugn Sparebank oppfordrer alle stemmeberettigede til å delta i valget. Spør oss hvis du lurer på noe!