Formål

  • Gavetildelingen har til hensikt å disponere midlene slik at de kommer flest mulig til gode i bankens nærområde. Midlene skal bidra til å skape verdier og sette grupper og organisasjoner i bedre stand til å gjennomføre tiltak som kommer flest mulig til gode.
  • Eksempler på dette er: kultur, idrett, ideelle organisasjoner og samfunn. 
  • Midlene skal gå til et spesifikt prosjekt, ikke bare daglig drift.
  • Lag og foreninger med barn og unge vil prioriteres.

Hvem kan søke?

  • Alle lag, foreninger, grupper og ideelle organisasjoner.

Hvordan søke?

  • Fyll ut søkeskjema som ligger nederst på denne siden.
  • Søknaden må være innlevert innen 1. mars for å bli vurdert


Sammen skaper vi økonomisk trygghet