Vår banksjef blir pensjonist mot sommeren 2023 og vi søker hans etterfølger:

Som banksjef har du ansvar for bankens totale virksomhet. Du skal ivareta både administrative og forretningsmessige oppgaver og din tilstedeværelse i lokalmiljøet vil være viktig. På laget ditt får du 20 dyktige og kompetente kollegaer som hver dag bidrar til å opprettholde vår unike posisjon som en solid aktør i et stadig mer konkurranseutsatt marked. Vi er tett på våre kunder og er opptatt av å være tilgjengelig, og med en nær forankring for både private kunder og bedrifter.

Som bankens øverste leder forventes det at du:

  • leder og utvikler banken i henhold til vedtatt strategi og planer, samt sikrer forsvarlig intern kontroll og risikostyring
  • bidrar til å videreutvikle en god organisasjonskultur, sørger for god lagbygging og kompetanseutvikling, slik at banken er godt rustet for kommende generasjoner
  • sikrer kontinuerlig utvikling av produkter og tjenester til våre kundegrupper gjennom samarbeid med Eika-alliansen og andre av bankens interessenter
  • er markedsorientert og aktiv i forhold til sentrale kunder og samarbeidspartnere

Som leder fremstår du som samfunnsengasjert og har god forståelse for en lokalbanks posisjon. Du er en lagbygger som er relasjonsorientert og kommuniserer godt både internt og eksternt. Med et strategisk tankesett ser du de store linjene og er mulighetsorientert. Samtidig liker du å være tett på, jobber systematisk, strukturert og har gjennomføringskraft. Det vil være en fordel om du har ledererfaring fra bank/finans, eller en annen bransje som er underlagt strenge regulatoriske krav. Du har relevant høyere utdanning. Du må identifisere deg med bankens verdier «Tett på – Solid - Modig».

Vi forutsetter at du oppfyller formalkrav gitt av Finanstilsynet.

Hvis dette kan være noe for deg, send gjerne en søknad.Dersom du har spørsmål, ta kontakt med våre rådgivere i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 / Kristin Haugen, tlf. 971 55 441. Du kan også kontakte styreleder i Bjugn Sparebank, Jan Vollan, tlf. 924 24 767. Headvisor kan kontaktes i all fortrolighet inntil annet er avtalt. Søknadsfrist: 06.11.2022.