I tillegg til ovennevnte program vil vi også møte Trond Fremstad (MOWI), Sverre Konrad Nilsen (konferansier) og Bjarne Beversmark med flere.

Det vil også bli presentert en næringsanalyse, et analytisk blikk på Ørland og Fosen, og utdeling av pris. Det vil bli kulturelle innslag og servering av lunsj underveis.

Arrangementet er gratis.

Påmelding: Send en e-post til ab@bjugn-sparebank.no og skriv at du ønsker å delta.