Hver og én privatkunde har individuelle forventninger som vi streber etter å oppfylle. Det gjør vi best med vennlighet, personlig rådgiving og gode digitale løsninger. Men får vi dette til? Det var utgangspunktet for Kantar TNSs undersøkelse der 50.000 personer over hele landet deltok.

Nøkkelen er tilknytning
De overveldende tallene taler for seg, men Ola Jerkø, Konserndirektør for Strategi og Allianseutvikling i Eika Gruppen får likevel et ord med i laget:

- Det er svært gledelig å få bekreftet at vi lykkes med å være den omsorgsfulle lokalbanken kundene ønsker å være i, sier Jerkø.

Han ser dette som et resultat av bevisst jobbing over tid.

- Vi har en kultur blant våre rådgivere for å hjelpe kundene med å vurdere helheten i økonomien sin. For at kundene skal kunne virkeliggjøre sine mål og muligheter, må rådgiverne kjenne kundene godt. Med denne kjennskapen kan vi yte god kundeomsorg.

I følge Jerkø er den lokale tilknytningen et viktig fortrinn for lokalbankene.

- Lokal tilstedeværelse er nøkkelen for å kunne tilby nær og personlig rådgiving der kundene er, med raske beslutningsveier som sikrer kunden kort responstid.

Kundeomsorg er vår ledestjerne
Kantar TNS trekker særlig fram ett stort fortrinn lokalbankene i Eika-Alliansen har: Betjente bankfilialer og nærhet til kundene. Som kunde føler du deg mye tryggere når økonomien din ivaretas av ekte mennesker framfor digitale løsninger i rene nettbanker. De viktigste funnene i undersøkelsen støtter dette:


96 % av kundene i Eika Alliansen er fornøyde med banken sin, og hele 2/3 (65 %) er svært/usedvanlig fornøyde. En hovedgrunn til dette er at de opplever god og kompetent kundeomsorg fra lokalbankene.

Eika har sammen med Handelsbanken de beste kundeopplevelsene blant filialbankene i Norge.

Tillit medfører ansvar
Nå som kundene har satt oss i en finfin posisjon som publikumsyndling, er det bare å stå på for å opprettholde nivået. For Jerkø er dette også en god anledning for å ta tak i områder som kan videreutvikles og bli enda bedre:

- Våre digitale løsninger, for eksempel. De fungerer som de skal, men vi vil helst være bedre enn god nok, sier han og avslutter:

- Nå gjelder det å synliggjøre flere av våre personlige og lokale rådgivingstjenester i de digitale flatene.