Bjugn Sparebank ønsker å være en aktiv og engasjert støttespiller, og bidra til økt aktivitet og trivsel i vårt primærområde.

Vi deler igjen ut penger til lag og foreninger som ønsker støtte til nye prosjekter, og denne gangen prioriteres tiltak for barn og unge. 

Søknadsfrist for årets gavetildeling: tirsdag 17. mars.

 
 Slik søker du:
  •  Skriv en søknad med beskrivelse og budsjett for det du ønsker å søke til, legg ved siste års regnskap og send det til ge@bjugn-sparebank.no innen fredag 17. mars.