Har du store drømmer?
Snakk med oss om sparing.
Hvordan du vil spare er helt opp til deg, men her gir vi deg en liten oversikt over fordeler og ulemper med de ulike formene for sparing:

Smart med buffer
De fleste har fremdeles bruk for å ha litt ekstra i bakhånd for uventet reparasjon av bilen, ny vaskemaskin, ny PC, kanskje en etterlengtet ferie eller til litt ekstra pensjon. Mange ønsker også bare å ha en buffer i tilfelle… Sparing er slett ikke et gammeldags fenomen som bare besteforeldre driver med. Sparing er investering i sikkerhet og forutsigbarhet.

Fordel: Sikkert og forutsigbart.
Ulempe: Lavere forventet avkastning.


Tar du en risk?
Når du skal vurdere hvordan du ønsker å spare – eller til og med investere, bør du først spørre deg: Tør jeg ta en risiko? Er svaret NEI, bør du plassere sparingen på en konto i banken. Sikkert som banken. Det du tjener på å spare vil være mindre ved en slik risikofri plassering sammenlignet med andre typer plasseringer.

Fordel: Du risikerer ikke at noe av kapitalen går tapt.
Ulempe: Lavere forventet avkastning.


Mer risk, mer avkastning
Likevel: De fleste ønsker nok å ta noe risiko for å ha muligheter til høyere avkastning. Da vil det være naturlig å fordele det du ønsker å investere på bankinnskudd og investeringer som innebærer risiko. Dette kan være rentefond, obligasjonsfond eller aksjefond, der aksjefond innebærer størst risiko. Men som også historisk sett gir best avkastning.

Fordel: Høyere forventet avkastning.
Ulempe: Større risiko.


Spennende med aksjer
Hvis du ønsker ytterligere risiko og samtidig muligheter for høyere avkastning, kan det være aktuelt med enkeltaksjer. Men da må du imidlertid være klar over at store deler av kapitalen kan gå tapt i dårlige tider, spesielt hvis man satser på noen få aksjer. Det er nok litt mer komplisert å gå inn i aksjemarkedet enn å spille en runde Monopol. Men sjansen for å tjene gode penger er absolutt til stede! Det er ikke uten grunn at begrepet aksjespekulanter ofte knyttes til svært kapitalsterke mennesker.

Fordel: Høyere forventet avkastning.
Ulempe: Mer komplisert og høy risiko.


Kortsiktig, eller langsiktig?
Hvis du har en lang tidshorisont på dine investeringer (over 5 år), vil det være naturlig å øke aksjeandelen i forhold til en kortsiktig investering. Da vil aksjefond være naturlig å vurdere. Bjugn Sparebank kan bistå med å sette sammen en portefølje som er riktig
for deg!

Fordel: Investering med høyest forventet avkastning.
Ulempe: Høyere forventet risiko.


Ta gjerne kontakt med oss om sparing i dag.