Hva vil skje dersom en i familien blir alvorlig syk eller utsatt for en ulykke? Vil dere kunne klare dere på én inntekt? Kan dere fortsatt betale på lånet dersom du blir arbeidsufør?

Tall viser at bare en tredjedel av oss er flinke nok til 
å forsikre oss selv. Kanskje fordi mange tenker at dette skjer ikke meg?

Uføreforsikring
Denne forsikringen har som hensikt å sikre deg og dine kjære økonomisk dersom du, ektefelle, samboer eller partner skulle bli arbeidsufør. Forsikringen anbefales til unge med få år i arbeidslivet, men også til deg med forsørgeransvar eller som er avhengig av egen inntekt.

Dødsfallforsikring
Med en dødsfallforsikring kan du være sikker på at de du er glad i vil greie seg økonomisk hvis du eller din samboer/partner går bort. Ved et dødsfall vil forsikringen utbetales som et engangsbeløp til de etterlatte, 
og pengene kan disponeres fritt etter eget ønske.

Barne- og ungdomsforsikring
Dette er en kombinert syke- og ulykkesforsikring, og gjelder frem til barna fyller 26 år. Den sikrer barna økonomisk trygghet om noe skulle skje. Den dekker blant annet behandlingsutgifter ved sykdom eller skade, dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus, dødsfall eller arbeidsuførhet.

Når man kjøper en forsikring tenker man kanskje at man tar høyde for det verste som kan skje, men egentlig kan vi like gjerne kalle det for kjærlighetsforsikringer. Slik kan dere sørge for en økonomisk trygg hverdag i en ellers vanskelig situasjon som kan oppstå hvis noe vondt og uventet inntreffer.

---

Flere interessante artikler finner du i vårt nye magasin "Tett på".