Med helseforsikring i Vertikal Helsefår du riktig behandling til rett tid.

 1. Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager.
 2. Garantert behandling/operasjon innen 10, 20 eller 28 virkedager.
 3. Rehabilitering etter behandling dersom foreskrevet av legespesialist.
 4. Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist.
 5. Dekket kostnader relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse etter konsultasjon hos fastlege/allmennlege.
 6. Oppfølging og bistand av tildelt medisinsk rådgiver – din personlige helse- assistent som følger deg før, under og etter behandling.
 7. Døgnåpen kontakttelefon for deg som er operert gjennom Vertikal Helse, i fem dager etter operasjon.
 8. Døgnåpen kontakttelefon for deg som har en alvorlig sykdom.
 9. Krisepsykologisk beredskapstelefon ved alvorlige situasjoner.
 10. Råd og bistand med eller uten forsikringsdekning.
 11. Tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt.

 

Vertikal Helse har eget personvernombud godkjent av Datatilsynet

som oppfyller krav til kunnskap og kompetanse om personvern,

og som ivaretar dine pasientopplysninger.

Vertikal Helse gir deg tilgang til et nettverk av samarbeidende

behandlingssteder og sykehus i Norge og Europa, og vårt

uavhengige medisinske råd kvalitetssikrer kontinuerlig

de behandlingssteder vi benytter.