Renten på eksisterende lån og innskudd settes ned med inntill 0,5 prosentpoeng gjeldende fra 14.05.2020

 

Årsaken til renteendringen er Norges Banks endring 13.03. Endringen gjelder ikke fastrentelån og -innskudd i bindingstiden samt innskuddskontoer der renten er lavere enn 0,5%

 

Ta kontakt med oss ved spørsmål.