Koronaviruset påvirker oss alle, og for å bidra til å beskytte de i samfunnet vårt som trenger det mest – og for å sikre at våre ansatte holder seg friske og kan bistå kundene våre fra andre lokasjoner den kommende perioden – stenger vi bankens fysiske lokaler. I perioden fremover vil vi være tett på kundene våre fra våre respektive hjemmekontor, og avholde færrest mulig fysiske møter.

Selv om dørene våre stenger, vil bankens drift ellers fungere som normalt, med kundeservice på telefon, e-post og i øvrige digitale kanaler. Det er mye vi kan hjelpe til med som ikke krever at du kommer innom banken.

 

Kontakt oss

Dersom du eller din bedrift rammes av denne situasjonen, ta kontakt med oss slik at vi sammen kan se på mulige løsninger i en vanskelig situasjon.

Tlf.: 72 51 66 00
E-post: 
post@bjugn-sparebank.no 
Eller kontakt din rådgiver direkte.

Alternativt kan meldinger i mobilbank/nettbank og eventuelt sosiale medier benyttes for å få hjelp med dine spørsmål.

Vi håper på forståelse for at vi stenger dørene, og tar altså sikte på at vi kan opprettholde normalt drift og hjelpe dere like godt som alltid også i denne situasjonen.

Her finner du annen Korona-relatert informasjon som berører våre bank- og forsikringskunder